Obligatie in Poolse zloty bij Deutsche Bank (3,90%)

Crédit Agricole CIB Financial Solutions (FR) PLN 3,90% is een obligatie uitgegeven in Poolse zloty (PLN) door Crédit Agricole CIB Financial Solutions en gewaarborgd door Crédit Agricole CIB met recht op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 5.000 PLN per coupure) in PLN op de eindvervaldag door de uitgever. Verder hebt u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 3,90% in Poolse zloty (PLN) gedurende 6 jaar. Rekening houdend met de uitgifteprijs van 101,75% geeft dit een actuarieel rendement in PLN van 3,57% bruto (vóór roerende voorheffing) en van 2,61% netto (na roerende voorheffing). Er moet rekening gehouden worden met een wisselkoersrisico met betrekking tot de Poolse zloty (PLN), zowel wat betreft de nominale waarde in PLN (zijnde 5.000 PLN per coupure) op de eindvervaldag, als wat betreft de coupons die worden uitgekeerd gedurende de looptijd van de obligatie.

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Uitgever : Crédit Agricole CIB Financial Solutions
 • Garantiegever : Credit Agricole CIB
 • Munt : Poolse Zloty (PLN)
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : XS1005419558
 • Rentevoet (vast) : 3,90% bruto in PLN
 • Actuarieel brutorendement : 3,57% in PLN
 • Actuarieel nettorendement : 2,61% in PLN
 • Coupures : 5000 PLN
 • Uitgifteprijs : 101,75% 
 • Terugbetaling op eindvervaldag : 100% in PLN
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 06-01-2014 t.e.m. 19-02-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens de wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.