Obligatie in Noorse kroon bij Deutsche Bank (3,10%)

Crédit Agricole CIB Financial Solutions (FR) NOK 3,10% is een Obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Crédit Agricole CIB Financial Solutions en gewaarborgd door Crédit Agricole CIB met recht op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 10.000 NOK per coupure) in NOK op de eindvervaldag door de uitgever en met recht op een jaarlijkse brutocoupon van 3,10% in Noorse kroon (NOK) gedurende 6 jaar. Rekening houdend met de uitgifteprijs van 101,50%, actuarieel rendement in NOK van 2,82% bruto (vóór roerende voorheffing) en van 2,06% netto (na roerende voorheffing). U moet zich ook bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot de Noorse kroon (NOK), zowel wat betreft de nominale waarde in NOK (zijnde 10.000 NOK per coupure) op de eindvervaldag, als wat betreft de coupons die worden uitgekeerd gedurende de looptijd van de obligatie.

 • Type :  obligatie in vreemde munt
 • Uitgever : Crédit Agricole CIB Financial Solutions
 • Garantiegever : Crédit Agricole
 • Munt : Noorse kroon (NOK)
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : XS1005421026
 • Rentevoet (vast) : 3,10% bruto in NOK
 • Actuarieel brutorendement : 2,82% in NOK
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 2,06% in NOK
 • Coupures : 10 000 NOK
 • Uitgifteprijs : 101,50%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NOK
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 06-01-2014 t.e.m. 21-02-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens de wetgeving onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.