Obligatie in Nieuw-Zeelandse dollar bij BNP Paribas Fortis

Deze obligatie is een schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot de jaarlijkse uitkering van een coupon en tot de terugbetaling van het belegde kapitaal in Nieuw-Zeelandse dollar (exclusief kosten) op de eindvervaldag. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag. De uitgifte gebeurt in Nieuw-Zeelandse dollars (NZD), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in NZD omgezet worden naar EUR. 

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emittent : BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV
 • Munt : Nieuw-Zeelandse dollars (NZD)
 • Looptijd : 4 Jaar
 • Isin-code : XS1105251687
 • Rentevoet (vast) : 5,00% bruto in NZD
 • Actuarieel brutorendement : 4,547% in NZD
 • Actuarieel nettorendement : 3,310% in NZD
 • Coupures : 2000 NZD
 • Uitgifteprijs : 101,625
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NZD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 01-09-2014 t.e.m. 30-09-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens de wetgeving onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.