Obligatie in Nieuw-Zeelandse dollar bij Belfius (4.625%)

De obligatie Belfius Financing Company (LU) NZD 4,625 % 2014-2017 biedt u een jaarlijkse coupon in NZD van 4,625 % (vóór inhouding van roerende voorheffing). Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal in NZD, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant. Als u op de eindvervaldag niet opnieuw wil beleggen in NZD maar uw kapitaal wil omzetten in euro, kan dat bedrag in euro lager of hoger zijn dan uw aanvankelijk belegde kapitaal door het wisselkoersrisico. Dit risico speelt ook wanneer u de jaarlijkse coupons zou omzetten in euro en houdt in dat het bedrag van deze coupon, na een omzetting in euro, van jaar tot jaar kan verschillen.

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emittent : Belfius Financing Company SA
 • Garant : Belfius Bank NV
 • Munt : Nieuw-Zeelandse dollars (NZD)
 • Looptijd : 3 Jaar
 • Isin-code : BE6265331049
 • Rentevoet (vast) : 4.625% bruto in NZD
 • Actuarieel brutorendement : 4,26% in NZD
 • Actuarieel nettorendement : 3,11% in NZD
 • Coupures : 2000 NZD
 • Uitgifteprijs : 101,00%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NZD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 01-04-2014 t.e.m. 30-04-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens de wetgeving onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.