Obligatie in Nieuw-Zeelandse dollar bij AXA

Optinote multistep new zealand – AXA Belgium Finance (NL) is een obligatie in Nieuw-Zeelandse dollars. Deze obligatie keert zes jaar op rij een brutocoupon uit in Nieuw-Zeelandse dollar, gaande van 3,5% tot 6%. Dit komt overeen met een bruto actuarieel rendement van 4,12% in NZD (incl. max. 3% intekenkosten, maar voor roerende voorheffing). Het netto actuarieel rendement bedraagt 2,98% in NZD (incl. max. 3% intekenkosten en 25% roerende voorheffing).

 • Type : obligatie in vreemde munt
 • Emittent : Axa Belgium Finance (NL) bv, opgericht in Nederland
 • Garant : Axa Bank Europe nv
 • Munt : Nieuw-Zeelandse dollars (NZD)
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : XS1120474090
 • Rentevoet :  gaande van 3,5% tot 6% in NZD
 • Actuarieel brutorendement : 4,12% in NZD
 • Actuarieel nettorendement : 2,98% in NZD
 • Coupures : 2000 NZD
 • Intekenkosten : max. 3%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NZD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 12-12-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens de wetgeving onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.