Obligatie in Braziliaanse real bij BNP Paribas Fortis (10,25%)

BNP Paribas Fortis Funding BRL 10,25% Fixed Rate 2017 is een obligatie uitgegeven in Braziliaanse real (BRL) door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt u jaarlijks uitsluitend in EUR een coupon uit te keren en u op de eindvervaldag het belegde kapitaal (voor 100% van de nominale waarde in BRL) terug te betalen. Bij faillissement of niet-betaling van de emittent en de garant loopt u wel het risico om op de eindvervaldag de bedragen waarop u recht hebt niet terug te krijgen en het belegde bedrag te verliezen.

Dit is een uitgifte in Braziliaanse real (BRL), met uitkering van de jaarlijkse coupons en terugbetaling op de eindvervaldag uitsluitend in EUR. Dat leidt tot een verplicht te nemen wisselrisico op de Braziliaanse real, zowel voor de nominale waarde als voor de uitgekeerde coupons. Met andere woorden, bij de uitkering van elke coupon en de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag of bij verkoop vóór de eindvervaldag, is de belegger verplicht onmiddellijk zijn verlies of winst op de munteenheid te nemen.

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emittent : BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant: BNP Paribas Fortis NV
 • Munt : Braziliaanse real (BRL)
 • Looptijd : 2 Jaar
 • Isin-code : XS1193810535
 • Rentevoet (vast) : 10,25% in BRL
 • Actuarieel brutorendement : 9,605% in BRL
 • Coupures : 5000 BRL
 • Uitgifteprijs : 101,125%
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 31 maart 2015

Het initieel belegde kapitaal in EUR zal berekend worden tegen een wisselkoers van 3,2748 BRL per 1 EUR.

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.