Obligatie in Australische Dollar bij BNP Paribas Fortis (3,50%)

Het betreft een publiek aanbod van obligaties uitgedrukt in Australische Dollar (AUD) met coupures van AUD 2000 en met een looptijd van 4 jaar.

 • Type : Obligatie in vreemde munt
 • Emittent : BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV
 • Munt : Australische Dollar (AUD)
 • Looptijd : 4 Jaar
 • Isin-code : XS1401349029
 • Rentevoet (vast) : 3,50% bruto in AUD
 • Actuarieel brutorendement : 3,062% in AUD
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 2,127% in AUD
 • Coupures : 2000 AUD
 • Uitgifteprijs : 101,625% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in AUD
 • Roerende voorheffing : momenteel 27%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 07/06/2016

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van momenteel 27%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.