Obligatie in Amerikaanse Dollar bij BNP Paribas Fortis

Deze obligatie is een schuldinstrument uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om u jaarlijks een coupon uit te keren en om u op de eindvervaldag het kapitaal tegen 100% van de nominale waarde (2.000 USD per coupure) terug te betalen. In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant loopt u dus het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt niet recupereert en dat u het belegde kapitaal op de eindvervaldag verliest.

 • Type : Obligatie in vreemde munt
 • Emittent : BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV
 • Munt : Amerikaanse Dollar (USD)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Isin-code : XS1342501787
 • Rentevoet :  Step – Up in USD –>  zie detail
 • Actuarieel brutorendement : 1,945% in USD
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 1,322% in USD
 • Coupures : 2000 USD
 • Uitgifteprijs : 101,875% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in USD
 • Roerende voorheffing : momenteel 27%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 29/02/2016

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van momenteel 27%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.