Obk wijzigt de rente voor kasbons

In detail

Kasbons Obk Bank

  • De kasbon op 1 jaar gaat van 2.50% naar 2.25%
  • De kasbon op 3 jaar blijft op 3.00%
  • De kasbon op 5 jaar gaat van 3.40% naar 3.60%
  • Mogelijkheid tot kapitalisatie voor de kasbon op 3 en 5 jaar aan 2,25%
  • Steeds roerende voorheffing (momenteel 15%)

Meer info

De website van Obk bank

Overzicht van de rentestanden van kasbons

Obk Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website van Obk bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be