Obk Swing 21: verhoging gewaarborgd rendement en verlaagde instapkosten

Enkele andere kenmerken

  • 3,30 % gewaarborgd minimumrendement voor 10 jaar;
  • Jaarlijks mogelijk extra winstdeelname.
  • Geld opnemen zonder kosten wanneer u maar wil (maximum 15 % per jaar van de totale reserve met een maximum van 25.000 euro).
  • Geen roerende voorheffing als u uw geld opneemt na 8 jaar en 1 dag of ongeacht de datum als u intekent op de formule met overlijdensverzekering van 130 %.
  • Swing 21 is een beleggingsverzekering waarin de Sterrekening (Tak 21) kan gecombineerd worden het Swing 21 Fund (Tak 23).
  • Raadpleeg de financiële infofiche Swing 21 voor meer uitgebreide informatie.

Meer info

De website van Obk

Het overzicht van de tak 21 spaarverzekeringen

Bron

Website Obk

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be