Obk Bank verlaagt de vaste rente voor woonkredieten

Obk woonkrediet met vaste rente

  • Rentevoet 10 jaar vast gaat van 4,10% naar 4,05%
  • Rentevoet 15 jaar vast blijft op 4,45%
  • Rentevoet 20 jaar vast gaat van 4,85% naar 4,70%
  • Rentevoet 25 jaar vast gaat van 5,10% naar 4,90%
  • Rentevoet 30 jaar vast gaat van 5,35% naar 5,05%

Voorwaarden voor deze rentevoeten

  • Kwotiteit kleiner dan 80%
  • Met kwotiteit bedoelen wij het verschil tussen het ontleende bedrag en de geschatte waarde van het pand
  • De waarde die gewoonlijk in overweging genomen wordt is de venale waarde of de waarde te verkrijgen in vrije verkoop

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabellen voor een hypothecaire lening.

©Bankshopper.be