Obk Bank verlaagt de jaarlijks aanpasbare rente voor woonkredieten

Obk woonkrediet met  jaarlijks aanpasbare rente

  • Rentevoet met jaarlijkse aanpassing 1/1/1 gaat van 3,55% naar 3,30% (variatie 5,00%)

Indien de initiële variabele rentevoet lager is dan 5%, wordt de maximale stijging of daling beperkt tot deze rentevoet.

Meer info

De website van Obk Bank

Overzicht van de rentestanden van hypotheken.

Bron

Website Obk Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be