OBK-bank verhoogt de rente op kasbons

In detail

  • De kasbon op 3 jaar gaat van 2,00% naar 2,15% (kapitalisatierentevoet : 1,50%)
  • De kasbon op 5 jaar gaat van 2.50% naar 2.80% (kapitalisatierentevoet : 1,50%)
  • De kasbon op 7 jaar gaat van 3.00% naar 3.10% (niet kapitaliseerbaar)

U dient steeds rekening te houden met een roerende voorheffing van momenteel 15%.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor kasbons

©Bankshopper.be