OBK-bank maakt rendementen 2010 bekend voor Swing 21

In detail

Momenteel bedraagt de gegarandeerde rentevoet van Swing 21 (Tak 21-gedeelte) voor nieuwe contracten 2,75 %. Het globaal brutorendement voor 2010 bedraagt 3,50 %.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21 spaarverzekeringen

©Bankshopper.be