Obk Bank: Actie FlexiTerm : 4% bruto op 7 jaar

In detail

Een rentevoet van 4% bruto betekent, na de verplichte aftrek van 15% roerende voorheffing, nog altijd 3,40% netto. Wanneer u uw FlexiTermrekening opent, dient er een bronrekening (een zichtrekening of een beleggersrekening) bij OBK-Bank aangeduid te worden, waarop de fondsen en interesten worden gestort. Op de eindvervaldag worden uw spaargeld en interesten op deze bronrekening gestort. U beslist dan zelf hoe u uw geld verder wilt laten renderen. Geen instapkosten, geen uitstapkosten op einddatum en geen beheerskosten.

Kenmerken

Intekenperiode: De actie is geldig van 15/12/2009. De actie kan vroegtijdig worden stopgezet of verlengd indien de marktomstandigheden dit eisen of toestaan.

Munt: Euro

Minimuminlage: 2.500 euro

Looptijd: 7 jaar

Rentevoet : 4%

Rente: De rente wordt jaarlijks uitbetaald op de beleggersrekening of zichtrekening.

Belastingen: Op de rente van de termijnrekening is roerende voorheffing verschuldigd (tenzij u niet-verblijfhouder bent).

Kosten: Er worden geen kosten aangerekend voor de opening, het beheer of de afsluiting van de termijnrekening.

Het product is voorbehouden aan personen met minimaal een defensief profiel.

Bron

Website Obk Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be