Note in Zuid-Afrikaanse rand bij KBC

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) met coupures van ZAR 15000 en met een looptijd van 3 jaar.

 • Type : Vastrentende notes in vreemde munt
 • Emittent : KBC IFIMA NV
 • Garant : KBC BANK NV
 • Munt : Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)
 • Looptijd : 3 Jaar
 • Isin-code : XS1190917721
 • Rentevoet (vast) : 7,65% bruto in ZAR
 • Actuarieel brutorendement : 7,17% in ZAR
 • Actuarieel nettorendement : 5,28% in ZAR
 • Coupures : 2000 NZD
 • Plaatsingsvergoeding : 1,25%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in ZAR
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 27-02-2015

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens de wetgeving onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.