Note in Nieuw-Zeelandse dollar bij KBC (5,00%)

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) met coupures van NZD 2000 en met een looptijd van 5 jaar.

 • Type : Vastrentende notes in vreemde munt
 • Emittent : KBC IFIMA NV
 • Garant : KBC BANK NV
 • Munt : Nieuw-Zeelandse dollars (NZD)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Isin-code : XS1082764280
 • Rentevoet (vast) : 5,00% bruto in NZD
 • Actuarieel brutorendement : 4,66% in NZD
 • Actuarieel nettorendement : 3,42% in NZD
 • Coupures : 2000 NZD
 • Uitgifteprijs : 101,50%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NZD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 30-06-2014 t.e.m. 01-08-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens de wetgeving onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.