Note in Australische Dollar bij KBC (3,75%)

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Australische Dollar (AUD) met coupures van AUD 2000 en met een looptijd van 5 jaar.

 • Type : Note in vreemde munt
 • Emittent : KBC IFIMA NV
 • Garant : KBC BANK NV
 • Munt : Australische Dollar (AUD)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Isin-code : XS1160960487
 • Rentevoet (vast) : 3,75% bruto in AUD
 • Actuarieel brutorendement : 3,42% in AUD
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 2,49% in AUD
 • Coupures : 2000 AUD
 • Uitgifteprijs : 101,50% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in AUD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 30-01-2015

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.