Note in Amerikaanse Dollar bij KBC met vaste en variabele rente

Het betreft een publiek aanbod van Notes uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD) met coupures van USD 2.000 en een  looptijd van 6 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,50%. Jaarlijks heeft u recht op een coupon.

De eerste 3 jaar heeft u recht op een vaste coupon met een interestvoet van 3,00% (bruto) per jaar.

Vanaf jaar 4 heeft u per coupure recht op een variabele coupon die gelinkt is aan de “Constant Maturity Swap” in USD (USD CMS), zijnde de interbancaire referentierente voor een swap in USD van een vaste rente tegen een variabele rente met een bepaalde looptijd.

De variabele coupon is gelijk aan 3 keer het positieve  verschil tussen de USD CMS rente op 10 jaar en de USD CMS rente op 2 jaar, met een minimum van 1,00% (bruto) per jaar, en  een maximum van 4,50% (bruto) per jaar. 

Op de eindvervaldag heeft u recht op terugbetaling van 100,00% van het belegde bedrag in USD. Mochten de emittent en de garant in gebreke blijven, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen.  Deze  notes zijn uitgedrukt in USD. Hierdoor lopen de beleggers een wisselkoersrisico zowel wat betreft het belegde bedrag als wat betreft de bedragen die als interest zullen worden uitgekeerd gedurende de levensduur van de Notes. 

 • Type : Note in vreemde munt
 • Emittent : KBC IFIMA NV
 • Garant : KBC BANK NV
 • Munt : Amerikaanse Dollar (USD)
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : XS1098114082
 • Coupures : 2000 USD
 • Uitgifteprijs : 101,50%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in USD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 11-08-2014 t.e.m. 29-08-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.