Note in Amerikaanse Dollar bij KBC met variabele rente

Het betreft een publiek aanbod van Notes uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD) met coupures van USD 2.000 en een  looptijd van 6 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,50%.

Jaarlijks heeft u recht op een variabele coupon die gelinkt is aan de “Constant Maturity Swap” in USD (USD CMS), zijnde de interbancaire referentierente voor een swap in USD van een vaste rente tegen een variabele rente met een bepaalde looptijd. De variabele coupon is gelijk aan 110% van de USD CMS rente op 5 jaar met een minimum van 0,00%.

Op de eindvervaldag heeft u recht op terugbetaling van 100,00% van het belegde bedrag in USD, namelijk USD 2.000,00 per coupure. Mochten de emittent en de garant in gebreke blijven of in geval van bail-in, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen.

Deze Notes zijn uitgedrukt in USD. Hierdoor lopen de beleggers een wisselkoersrisico zowel wat betreft het belegde bedrag als wat betreft de bedragen die als interest zullen worden uitgekeerd gedurende de levensduur van de Notes. 

 • Type : Note in vreemde munt
 • Emittent : KBC IFIMA NV
 • Garant : KBC BANK NV
 • Munt : Amerikaanse Dollar (USD)
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : XS1210313372
 • Coupures : 2000 USD
 • Uitgifteprijs : 101,50%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in USD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode :  t.e.m. 30-04-2015

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.