Nog steeds veel weigeringen voor schuldsaldoverzekeringen

Ondanks de inwerkingtreding van de wet Partyka op 1 januari 2015 werden toch 234 mensen geweigerd om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, dit blijkt uit een antwoord van minister Kris Peeters op een  schriftelijke vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick . De wet bepaalt onder meer dat er een onafhankelijk Opvolgingsbureau is waar mensen terecht kunnen wanneer ze menen dat ze onterecht geweigerd werden of de meerpremie niet correct achten. In 2015 werden er 498 aanvragen ingediend bij het Opvolgingsbureau. Daarvan sloegen er 234 op een weigering van een schuldsaldoverzekering. Beslissingen van verzekeraars moeten door de nieuwe wet ook gemotiveerd worden. De belangrijkste aandoeningen die voorkomen in de dossiers zijn: tumoren, kanker, problemen met hart- en bloedvaten en polypathologie.

Deze wet was nochtans net in het leven geroepen om schuldsaldoverzekering toegankelijker te maken voor chronisch zieken. Zij zagen zich namelijk vaak geweigerd door de verzekeraar, of moesten plots torenhoge premies betalen omwille van hun medische voorgeschiedenis. Minister van Economie, Kris Peeters wil zich nog niet uitspreken over een eventuele wetswijziging, hij wil eerst beschikken over een evaluatie van de bestaande wetgeving.