Zichtrekeningen Dexia binnenkort duurder

16 november 2009

In detail 

Midden oktober kondigde de Staat aan dat de banken een bijdrage gingen moeten leveren aan het terugschroeven van het begrotingstekort dat het gevolg is van de staatsteun die aan de financiële sector gegeven werd. Het OIVO heeft toen onmiddellijk gewaarschuwd voor een eventuele doorrekening in de tarieven van de bankinstellingen waardoor de consumenten voor die taks zouden opdraaien.

Jean-Luc Dehaene, Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia, waarschuwde ook dat de klant daarvoor ging moeten betalen. Midden oktober kondigde de Staat aan dat de banken een bijdrage gingen moeten leveren aan het terugschroeven van het begrotingstekort dat het gevolg is van de staatsteun die aan de financiële sector gegeven werd. Het OIVO heeft toen onmiddellijk gewaarschuwd voor een eventuele doorrekening in de tarieven van de bankinstellingen waardoor de consumenten voor die taks zouden opdraaien. 

En nauwelijks een maand na de aankondiging van die maatregel worden de eerste negatieve effecten voor de consument al voelbaar… 

Het is OIVO immers ter ore gekomen dat Dexia van plan is om haar tarieven algemeen te verhogen. Bij de vergelijking van de verschillende prijzen die Dexia aanrekent voor de diensten die ze aan particulieren aanbiedt, heeft OIVO vastgesteld dat Dexia, om aan de waakzaamheid van de klanten te ontsnappen, beslist heeft om haar tarieven maandelijks en niet langer op drie maanden of op jaarbasis te berekenen. Het OIVO heeft echter opgemerkt dat de nieuwe voorziene tarieven gemiddeld 0,113€ per dienst hoger zullen liggen. Van de 40 diensten die aan particulieren aangeboden worden, is er trouwens maar één enkele waarvan de prijs met 0,08€ zal dalen en blijven maar 4 diensten op een status quo.

U kan hier de nieuwe tarieven reeds inkijken ( Bron: OIVO). De tarieflijst van OIVO is opgemaakt in de Franse taal.

Bron

Website OIVO

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be