Wijziging rentevoeten AG Insurance Top Safe Invest

17 februari 2012

In detail

Vanaf 20/02/2012 wijzigt de gewaarborgde rentevoet van Top Safe Invest van AG Insurance. De nieuwe rentevoet voor Top Safe Invest Medium bedraagt 2,00 %. De nieuwe rentevoet voor Top Safe Invest Long bedraagt 2,70 %. Alle premies die vanaf 20 februari 2012 op rekening van de maatschappij gestort worden, zullen dus deze gewaarborgde rentevoet genieten.