Waarschuwing voor Mélice Stock Market en Jean-Paul Mélice

27 september 2011

In detail

De FSMA vestigt de aandacht van het publiek op het feit dat de voormalige bestuurders van de beursvennootschap Mélice & Cie NV, alsook de vennootschap Mélice Stock Market en haar bestuurder, dhr. Jean-Paul Mélice, niet over de vereiste vergunning beschikken om in of vanuit België beleggingsdiensten aan te bieden. De zetel van de vennootschap Mélice Stock Market is gevestigd op volgend adres : Leuvensesteenweg 279, 1410 Waterloo.