Verhoogde rente voor de termijnrekening en kasbons van Record Bank

20 september 2012

In detail

Record Bank verhoogt vanaf 19 september 2012 de rente van de termijnrekeningen en kasbons met een looptijd van 4 en 7 jaar. Voor termijnplaatsingen op 4 jaar gaat de rente van 2,40% naar 2,90%. Voor termijnplaatsingen op 7 jaar gaat de rente van 3,00% naar 3,30%. Hiermee positioneert Record Bank zich resoluut in het hoogste tariefsegment voor termijnrekeningen en kasbons  met deze looptijden. Deze termijnplaatsingen zijn enkel beschikbaar voor particulieren en vanaf stortingen van 1250 euro. De inkomsten, voortvloeiend uit termijnrekeningen en/of kasbons, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.