VDK Spaarbank verlaagt de spaarrente

20 november 2013

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt nu ook VDK Spaarbank de rente van haar spaarrekeningen. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

VDK Spaarbank Rentespaarrekening

De basisrente wordt 0,60% (voorheen 0,65%) en de getrouwheidspremie wordt 0,40% (voorheen 0.70%). Als het gedeponeerde bedrag op de VDK Spaarbank Rentespaarrekening minder bedraagt dan 5000 euro bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,60% aan basisrente en 0,25% aan getrouwheidspremie.

VDK Spaarbank E-spaarrekening

De basisrente blijft ongewijzigd op 0,60% en de getrouwheidspremie wordt 0,80% (voorheen 1,00%). Als het gedeponeerde bedrag op de VDK Spaarbank E-spaarrekening meer bedraagt dan 50000 euro bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,30% aan basisrente en 0,80% aan getrouwheidspremie.

VDK Spaarbank SpaarPlus Rekening

De basisrente wordt 0,60% (voorheen 0,65%) en de getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,25%.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Alle gereglementeerde spaarrekeningen vergelijken kan via onze handige vergelijkingstabel of spaarsimulator.