Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

VDK spaarbank lanceert Société Générale (Paris) Inflation Plus Note 2012-2020

30 mei 2012

Enkele kenmerken

De Société Générale Paris Inflation Plus Note 2012-2020 is een gestructureerd schuldinstrument met een looptijd van 8 jaar, uitgegeven door Société Générale Paris met 8 variabele jaarlijkse coupons van minimaal 2,35% en maximaal 5,00% bruto, afhankelijk van de ontwikkeling van de geharmoniseerde consumptieprijsindex zonder tabak. Het jaarlijks brutorendement bedraagt minimum 2,14% en maximum 4,77% (commissies en kosten inbegrepen) en u hebt recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag (behalve bij faillissement/niet-betaling in hoofde van de uitgever Société Générale Paris). De instapkost werd vastgelegd op 1,50%. De jaarlijkse intresten zijn onderworpen aan 21% roerende voorheffing. Voor belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting met inkomsten uit beleggingen (intresten en dividenden) van meer dan 20.020 EUR, is een bijkomende heffing van 4% verschuldigd op het gedeelte intresten boven 20.020 EUR (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2012). Behoudens wettelijke wijzigingen. Meer informatie over dit product vindt u op de website van Vdk spaarbank.