Staatsgarantie voor ARCOPAR, ARCOFIN en ARCOPLUS

15 oktober 2011

In detail

De ministerraad beslist een garantie toe te kennen voor de bescherming van het kapitaal van de individuele coöperanten van de erkende coöperatieve vennootschappen ARCOPAR, ARCOFIN en ARCOPLUS cvba. Het gaat om een gelijkwaardige bescherming als voor alternatieve spaarproducten zoals bankdeposito’s en de verzekeringen van tak 21. Met de uitbreiding van de bescherming wil de ministerraad de omvang en de gevolgen van de huidige crisis op de financiële markten beperken en het vertrouwen in het Belgische financiële stelsel vrijwaren.