Samenvoegen van leningen

8 product(en) gevonden

Bank
Naam van rekening
Maandelijkse aflossing
Totale interest
Rente (JKP)

Samenvoegen van leningen

Samenvoegen van leningen kan interessant zijn. In ons land is het mogelijk om uiteenlopende leningen af te sluiten, gaande van persoonlijke leningen en woonkrediet voor een renovatie tot hypothecaire leningen. De kredietgever baseert zich op de doelstellingen van de klant om een bepaalde lening naar voren te schuiven. Maar de opeenstapeling van lopende leningen kan een klant diep in de schulden steken. Geld lenen kost geld immers. Daarom kan je bij sommige banken afhankelijk van je financiële situatie kredieten samenvoegen.

Door leningen samen te voegen of te consolideren (leningen groeperen) komen de verschillende soorten kredieten terecht onder één dak. Dat betekent dat er geen sprake meer is van afzonderlijke schulden tegen uiteenlopende tarieven, maar kun je dus leningen hergroeperen tot één schuld tegen één enkel tarief. Via onze simulatie is het mogelijk om alle tarieven van meerdere financiële instellingen zoals DHB Bank, Beobank en anderen te vergelijken en vervolgens een gratis aanvraag te doen voor de samenvoeging van kredieten.

Waarom het samenvoegen van leningen?

Wie leningen samenvoegt, kan met de kredietgever onderhandelen over het tarief en de leentermijn. Zo is het mogelijk om de lening te spreiden over meerdere maanden om zo de maandelijkse last te verlichten. Al bestaat de kans dat de kredietgever het tarief dan optrekt. Wie voor een kortere periode kiest, ziet de rente dan weer stijgen. Het blijft in de eerste plaats belangrijk om na te gaan of je de maandelijkse lasten kan dragen.

Voorts is het veel eenvoudiger om een overzicht te behouden over je financiële situatie wanneer je niet langer rekening moet houden met de uiteenlopende tarieven. Maak de vergelijking met je huidige situatie wanneer een kredietgever voorstelt om leningen samen te voegen. Alleen zo ben je zeker of de aangeboden oplossing ook de goedkoopste oplossing is.

De maximale jaarlijkse kostenpercentage (JKP) van een lening is bovendien bij wet vastgelegd. Voor leningen tot en met 1.250 euro mag dat percentage niet hoger liggen dan 18,5 procent. Voor bedragen tussen 1.250 en 5.000 euro geldt een JKP van 12,5 procent. Voor alle hogere bedragen is een JKP van 10 procent van toepassing. Het JKP omvat alle kosten die komen kijken bij een lening.

Problemen met terugbetalen lening?

Ondanks het samenvoegen van leningen kan het gebeuren dat consumenten alsnog problemen hebben om hun leningen tijdig terug te betalen. In zo’n geval is het aangeraden om samen aan tafel te zitten met de kredietgever. Door open boek te spelen, zijn de kredietgevers sneller bereid om een menselijke oplossing naar voren te schuiven. Het is zowel in het voordeel van de consument als de kredietgever dat een lening correct wordt terugbetaald.

Indien er geen oplossing uit de bus komt, kan de kredietgever de overeenkomst beëindigen. De schuldenaar moet in dat geval alsnog de lening volledig terugbetalen. De kredietverstrekker kan daarbij de waarborg aanspreken als die er is, of extra vergoedingen aanrekenen. Daarenboven komt de naam van de wanbetaler terecht op de zwarte lijst van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de NBB. Kredietgevers zijn verplicht die lijst te raadplegen wanneer iemand een lening wenst af te sluiten.

De naam van de wanbetaler blijft hoe dan ook één jaar op de lijst staan, zelfs wanneer hij zijn verplichtingen achteraf is nagekomen. Wie er niet in slaagt de lening binnen één jaar terug te betalen, ziet zijn naam tien jaar lang op die lijst staan.

Let op, geld lenen kost geld

Concreet voorbeeld: Het vast jaarlijkse kostenpercentage (JKP): 6,99 % (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 6,99%) , voor een lening op afbetaling van € 7.300 met een looptijd van 42 maanden. De maandelijkse terugbetaling zal € 195,72 bedragen, voor een totaal terug te betalen bedrag van € 8.220,24. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. Lening op afbetaling voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd. Bankshopper.be is zelf geen kredietmakelaar noch kredietgever.

Let op, geld lenen kost geld