Rentes op spaarrekeningen Optima Bank blijven ongewijzigd

9 januari 2012

In detail

Het directiecomité van Optima Bank heeft beslist dat de rentes op de Spaarrekening en op de Spaarrekening Plus, zoals vorig jaar bepaald door de toenmalige Ethias Bank, gehandhaafd worden, en dus ongewijzigd blijven. Dit is één van de wijzen waarop Optima Bank zijn belofte aan het cliënteel van de voormalige Ethias Bank nakomt, namelijk de continue dienstverlening. De Ethias Bank-klanten zullen verzekerd blijven van een duurzaam aanbod: woonkredieten, spaarrekeningen, zichtrekeningen. Het bestaande online distributieplatform wordt daartoe volledig mee overgenomen, zodat er voor de bestaande Ethias-klant eigenlijk weinig verandert. De basisrente op de Spaarrekening bedraagt 0,90 %, met een getrouwheidspremie van 1,50 %, dus in het totaal 2,4 % indien voldaan is aan de voorwaarden van de getrouwheidspremie. De basisrente op de Spaarrekening Plus bedraagt 1,80 %, met een getrouwheidspremie van 0,50 %, dus in het totaal 2,3 % indien voldaan is aan de voorwaarden van de getrouwheidspremie. Het vroegere Ethias Bank (dat is opgegaan in Optima Bank in december 2011) en vervolgens Optima Bank hebben in 2011 een groei kunnen constateren van de deposito’s op spaarrekeningen met 6,8%, van € 618 miljoen eind-2010 tot € 654 miljoen eind-2011, telkens inclusief intrest en premie.