Rentedaling op de spaarrekeningen bij Belfius

19 november 2013

In detail 

Naar aanleiding van de verlaging van de herfinancieringsrente door de Europese Centrale Bank en de daling van de rentevoeten op de financiële markten heeft Belfius Bank beslist om de rente op haar spaarrekeningen te verlagen.

Getrouwheidsspaarrekening

  • De basisrente wordt 0,25% (voorheen 0,30%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,90% (voorheen 1,00%)

Internet Getrouwheidsspaarrekening

  • De basisrente wordt 0,25% (voorheen 0,30%)
  • De getrouwheidspremie wordt 1,15% (voorheen 1,20%)

Internet Spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,60%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,20%)

Spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,50%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,20%)

Spaarrekening Plus

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,20%
  • De getrouwheidspremie wordt 1,35% (voorheen 1,45%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Alle gereglementeerde spaarrekeningen vergelijken kan via onze handige vergelijkingstabel of spaarsimulator.