Privacy

Bankshopper is een initiatief van Patrimedia VOF. Patrimedia VOF (hierna aangeduid als Patrimedia) respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers. Persoonlijke gegevens die we via de website verzamelen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Patrimedia houdt zich dan ook in alle gevallen aan alle voorschriften van de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.

U kan op elk moment een uittreksel opvragen van de gevevens die we over u bewaren in ons bestand en die gegevens verbeteren. Hiertoe dient u enkel een brief met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te richten aan: Patrimedia VOF – Louizalaan 279, 1050 Brusssel

Welke gegevens worden geregistreerd

Indien u zich aanmeldt voor de elektronische nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd.

Doel gegevensregistratie

De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Patrimedia enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van Patrimedia.

Links naar andere websites

Op de websites van Patrimedia treft u links aan naar andere websites. Hoewel de websites van derden met zorg zijn geselecteerd, kan Patrimedia geen verantwoordelijkheid dragen over de manier waarop die organisaties uw gegevens gebruiken. Lees daarom het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookies

Patrimedia maakt bij het aanbieden van de diensten gebruik van ‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat, bij bezoek aan de website, op uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens die u op de website invoert, zodat u als bezoeker kan worden herkend. Indien u niet wilt dat er cookies gebruikt worden, kunt u dat in uw browser instellen als “cookies off”.

Surfgedrag

Patrimedia houdt algemene bezoekersstatistieken bij. Ze helpen ons om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en geven ons aanwijzingen op basis waarvan we eventueel nieuwe diensten of aanbiedingen kunnen ontwikkelen.

Gegevensverstrekking aan derden

Patrimedia zal uw gegevens nooit, zonder uw toestemming verstrekken aan derde partijen, tenzij dat gebeurt: – op rechtmatig verzoek van autoriteiten, – op basis van een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een gerechtelijke handeling, – of om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Patrimedia te garanderen.

Wijzigingen

Patrimedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleert u daarom regelmatig dit privacystatement.