Kan je plotsklaps van autoverzekering veranderen?

24 April 2018

Een verzekeraar komt op de proppen met een aantrekkelijk tarief voor een autoverzekering. Kan je dan zonder consequenties veranderen van verzekeraar?

Veel verzekeringnemers denken onterecht dat ze op eender welk moment kunnen veranderen van verzekeraar. Dat is een van de opvallendste conclusies uit het jaarverslag van de ombudsman van de verzekeringssector. De ombudsman kreeg vorig jaar maar liefst 700 klachten met betrekking tot de opzeg van een verzekeringscontract. 77 procent van die klachten kwam van de verzekeringnemers.  De overige klachten kwamen van de verzekeraars.

Veranderen van contract

De ombudsman benadrukt in het jaarverslag dat veel mensen onterecht denken dat ze zomaar van verzekeraar kunnen veranderen. Dat blijkt voornamelijk een heikel punt te zijn bij de verplicht BA-verzekering. 33 procent van de klachten over een autoverzekeringen gingen over de opzeg van het contract.

“In de verplichte BA autoverzekering handelen de discussies meestal over de opzeg door de verzekeringsnemer omwille van een voordeliger tarief of het vermijden van een tariefverhoging”, klinkt het in het jaarverslag. De ombudsman benadrukt daarbij dat de verzekeringnemer (en verzekeraar) rekening moet houden met verscheidene wettelijke bepalingen.

De wettelijke bepalingen

Over welke wettelijke bepalingen heeft de ombudsman het juist? Om te beginnen moet de verzekeringnemer de verzekeraar drie maanden voor de vervaldag van het contract verwittigen dat hij het verzekeringscontract wil stopzetten via een aangetekend schrijven. Doet hij dat niet dan wordt het contract (jaarlijks) stilzwijgend voortgezet.

In sommige gevallen is het mogelijk om het contract stop te zetten zonder de vooropzeg van drie maanden te respecteren. Dat is bijvoorbeeld het geval na een ongeval. Na een ongeluk kan de verzekeraar het contract stopzetten ten laatste een maand na de uitbetaling van een schadevergoeding, of het ontvangen van een weigering tot betaling.

En bij een tariefverhoging?

En wat als de verzekeraar de tarieven verhoogt? Ook dan mag de verzekeringnemer het contract stopzetten. Ook hier zijn er enkele wettelijke bepalingen van toepassing. Allereerst is de verzekeraar verplicht om de verzekeringnemer op de hoogte te brengen van de tariefverhogingen.

Is de verzekeringnemer niet akkoord met de wijzigingen, dan heeft hij drie maanden de tijd om zijn contract stop te zetten. Net zoals bij een gewone stopzetting, moet de verzekeringnemer zijn intenties duidelijk maken via een aangetekend schrijven. Een tariefverhoging die het gevolg is van een fout van de verzekeringnemer telt niet als geldige reden om het contract stop te zetten.

Verkoop voertuig

Wie een auto verkoopt, moet zijn verzekeraar daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Indien er geen sprake is van een nieuwe aankoop, zal de verzekeraar het contract tien dagen na de bekendmaking (via een aangetekend schrijven) beëindigen.

Verplichtingen verzekeraar

Ook de verzekeraar moet zich aan allerlei verplichtingen houden wanneer hij een verzekeringscontract wil stopzetten. Zo moet hij ook de vooropzegtermijn van drie maanden respecteren. Hij is verplicht te laten weten waarom hij het contract beëindigt. Zet hij het contract stopt omdat de verzekeringnemer een fout gemaakt heeft, dan moet hij dat ten laatste doen een maand na de uitbetaling van een vergoeding (of na bekendmaking van  weigering uitbetaling).

Vermijd rompslomp

Wie een autoverzekering afsluit, kan dergelijke rompslomp vermijden door op voorhand een autoverzekering simulatie te doen. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om na te gaan waarvoor de wagen gebruikt wordt. Iemand die bijvoorbeeld weinig kilometers aflegt, kan overwegen een kilometerverzekering af te sluiten.

Bankshopper.be berekende dat een bestuurder die slechts 400 kilometer per jaar aflegt tot ruim 180 euro kan besparen dankzij een kilometerverzekering.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.