Pensioensparen: belastingvermindering voor 2010

21 december 2010

In detail

Personen die aan pensioensparen doen genieten van een belastingvermindering van ongeveer 30 % van het betaalde bedrag. Voor 2010 is het bedrag (gestort ten laatste op 31 december 2010) dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering 870 euro. Concreet betekent dit dat uw belastingvoordeel minimum 261 euro en maximum 348 euro bedraagt voor een storting van 870 euro. Het totaal van alle bedragen die u in 2010 heeft gestort, wordt in rekening gebracht voor de belastingvermindering van het fiscale aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010). Meer informatie over de belastingvermindering voor pensioensparen vindt u op de website van de FOD Financiën.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor pensioenspaarfondsen

De vergelijkingstabel voor pensioenspaarverzekeringen

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be