Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Overwinning voor spaarders bij veilige banken

23 juni 2011

In detail

Op 23 juni 2011 heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan over het verzoek van Argenta Spaarbank om de vernietiging van de Belgische bankenheffing wegens discriminatie.

Argenta Spaarbank had op 29 juni 2010 een verzoekschrift bij het Grondwettelijk Hof ingediend met een beroep tot nietigverklaring van artikelen 169 1° en 5° van de Programmawet van 23 december 2009. Deze artikelen installeerden in België een bankenheffing met als uitsluitende heffingsgrondslag de particuliere spaardeposito’s waarop een bijdrage van 0,15 pct geheven werd.

Het Hof heeft vandaag deze onevenwichtige bankenheffing vernietigd, met ingang van 1 januari 2012. Argenta is verheugd dat hiermee de onredelijke gevolgen van de bankenheffing voor de spaarders in de toekomst kunnen afgewend worden. Argenta vertrouwt erop dat Regering en Parlement bij nieuwe initiatieven rond een bankenheffing rekening zullen houden met het risico dat een financiële instelling voor de samenleving creëert. Argenta verwijst daarvoor naar het reeds bestaande akkoord op sectorniveau, dat in lijn ligt met reeds bestaande initiatieven op Europees niveau. Hiermee wordt op zeer evenwichtige wijze tegemoetgekomen aan deze bekommernis.

Argenta onderschrijft ten volle het maatschappelijk belang van een ruime buffer ter bescherming van de spaarders maar onderstreept dat deze buffer moet samengesteld worden op een evenwichtige basis, waarbij niet enkel het volume van de spaardeposito’s als basis wordt genomen, maar ook het risico dat de financiële instelling loopt. Met dit arrest heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijke stap in deze richting gezet.