Opnieuw lagere rating voor Banca Monte Paschi

15 december 2012

In detail

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s verlaagde op 5 december 2012 de waardering van Banca Monte Paschi. De Bank moet het nu doen met een BB+ rating in plaats van de eerdere BBB-. Banken met de rating BB+ hebben producten in hun portefeuille met een hoog speculatief gehalte. Dit betekent dat deze banken een groter risico nemen met beleggingen die zij doen. (o.a. met spaartegoeden van spaarders). Hierdoor zijn deze banken in grotere mate gevoelig voor onverwachte veranderingen in de markt. De verlaging komt er als gevolg van de aanhoudende schuldencrisis van het thuisland Italië. Banca Monte Paschi Belgio is de enige bank naar Belgisch recht van Italiaanse herkomst die in België actief is. De bank is sinds 1947 in België aanwezig en biedt zowel particulieren als Belgische en buitenlandse bedrijven en instellingen haar diensten aan. Banca Monte Paschi Belgio maakt deel uit van de groep Monte dei Paschi di Siena, waarvan de moedermaatschappij in 1472 werd gesticht. Deze bankgroep is in heel de wereld aanwezig en telt alleen al in Italië meer dan 3.000 agentschappen.

De tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen bij deze bank zijn beschermd tot 100.000 euro per persoon door de Belgische depositogarantiebescherming. Ook kasbons op een effectenrekening uitgegeven door de bank vallen onder de depositogarantiebescherming. Het is aangeraden om onder het toepasselijke plafond van Belgische depositogarantiebescherming (100.000 euro per persoon en per bank) te blijven.