Onbeperkte depositogarantie Duitsland voor klanten Deutsche Bank

15 oktober 2011

In detail

Deutsche Bank kende in de afgelopen jaren een uitzonderlijke groei in België, en dit zowel op vlak van het aantal cliënten (momenteel meer dan 310.000) als wat betreft het vermogen onder beheer (momenteel 19 miljard EUR). In de eerste 9 maanden van 2011 kon de bank een instroom van toevertrouwd vermogen optekenen van 1,5 miljard EUR. Hiermee presteert de bank alvast nog een stuk beter dan in 2010, wat al een recordjaar was voor de bank. Deutsche Bank behoort hiermee tot de veilige banken die als winnaar uit de schuldencrisis komen. In deze context, en met als doel haar structuren in ons land te vereenvoudigen en te harmoniseren, heeft de bank besloten om de twee juridische entiteiten die in België aanwezig zijn te fuseren. Het gaat hierbij om de Belgische retail bank ‘Deutsche Bank NV’ en ‘Deutsche Bank AG, Belgisch Filiaal’. Als gevolg van deze fusie zal ‘Deutsche Bank NV’ opgaan in ‘Deutsche Bank AG, Belgisch Filiaal’. De fusie zal de bank toelaten om in de toekomst haar sterke groei op de Belgische markt verder te zetten. De fusie gebeurt als onderdeel van een Europees project waarbij Deutsche Bank AG de lokale juridische entiteiten fuseert met haar lokale bijkantoren. De fusie heeft geen impact op de relatie tussen de bank en haar cliënten.

Wijziging depositogarantiestelsel

Als gevolg van deze fusie zal in de toekomst het Duitse depositogarantiestelsel van toepassing zijn op de deposito’s van de cliënten van Deutsche Bank België. Dit depositogarantiestelsel bestaat uit een wettelijk en een vrijwillig gedeelte waardoor de deposito’s bijkomend beveiligd zijn.

Het wettelijke gedeelte, dat sinds 1998 in de Europese Unie bestaat en recentelijk op Europees niveau werd geharmoniseerd, biedt een bescherming van de deposito’s die begrensd is tot een maximumbedrag van 100.000 EUR per persoon en per bank.

Het vrijwillig gedeelte is specifiek voor Duitse banken en biedt een bijkomende bescherming bovenop het wettelijke gedeelte en dit tot een maximumbedrag per cliënt dat overeenkomt met 30% van het eigen vermogen van de desbetreffende bank. Het vrijwillig gedeelte is van toepassing op alle tegoeden van alle cliënten van de aangesloten banken, waaronder alle cliënten van Deutsche Bank AG en haar bijkantoren, en dus ook van ‘Deutsche Bank AG, Belgisch Filiaal’. “Voor Deutsche Bank komt dat erop neer dat alle deposito’s volledig beschermd zijn” zegt Hans Mariën, woordvoeder van Deutsche Bank.

Deutsche Bank België investeert in bijkomende ‘Financial Centers’ en werft aan

Deutsche Bank België wil in de komende jaren haar netwerk van ‘Financial Centers’ substantieel uitbreiden. De beslissing werd genomen om in negen steden waar de bank nog niet aanwezig is Financial Centers’ te openen. Van de negen ‘Financial Centers’ worden er nog dit jaar al vier geopend, namelijk in Oudenaarde (17 oktober), Mortsel (2 november), Lommel (5 december) en Wemmel (15 december).