Obligatie in Australische Dollar bij BNP Paribas Fortis

11 februari 2016

Het betreft een publiek aanbod van obligaties uitgedrukt in Australische Dollar (AUD) met coupures van AUD 2000 en met een looptijd van 4 jaar.

 • Type : Obligatie in vreemde munt
 • Emittent : BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV
 • Munt : Australische Dollar (AUD)
 • Looptijd : 4 Jaar
 • Isin-code : XS1348879401
 • Rentevoet (vast) : 3,25% bruto in AUD
 • Actuarieel brutorendement : 2,815% in AUD
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 1,946% in AUD
 • Coupures : 2000 AUD
 • Uitgifteprijs : 101,875% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in AUD
 • Roerende voorheffing : momenteel 27%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 11/03/2016

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van momenteel 27%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.