Obligatie 5,50 bruto – 5 jaar – uitgegeven door Nyrstar

22 maart 2010

De belangrijkste kenmerken van het aanbod kunnen als volgt worden samengevat:

 • Emittent: Nyrstar NV
 • Inschrijvingsperiode: Van 24 maart (9u00) tot en met 7 april 2010 (16u00), behoudens vervroegde afsluiting
 • Totaal hoofdbedrag van de uitgifte: Minimum EUR 100 miljoen
 • Hoofdbedrag per obligatie: EUR 1.000
 • Uitgifteprijs: 101,820%, inclusief een verkoop- en distributiecommissie van 1,875%
 • Uitgifte- en betaaldatum: 9 april 2010
 • Vervaldag: 9 april 2015
 • Coupon: 5.5% (bruto) betaalbaar op 9 april van elk jaar
 • Jaarlijks actuarieel brutorendement: 5,079% (op de uitgifteprijs)
 • Terugbetaling op vervaldag: 100% van het hoofdbedrag
 • Notering: Beurs van Luxemburg Fiscaal stelsel: Inkomsten geïnd door particuliere beleggers in België zijn onderworpen aan 15% roerende voorheffing

Het prospectus voor het openbaar aanbod van de Obligaties van 23 maart 2010 werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg (CSSF) op 23 maart 2010. Het prospectus zal beschikbaar zijn vanaf 23 maart 2010 op de maatschappelijke zetel van Nyrstar en in de kantoren van KBC Bank en ING Belgium. Het zal ook beschikbaar zijn op de websites van Nyrstar (www.nyrstar.com/nyrstar/nl/investors/), KBC Bank (www.kbc.be/obligaties) en ING Belgium (www.ing.be). De vervroegde afsluiting van het aanbod, in voorkomend geval, en het uiteindelijk uitgegeven bedrag zullen op deze websites meegedeeld worden.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be