Obligatie 5,15 bruto – 5 jaar – uitgegeven door Banimmo

28 april 2010

Om haar financieringsbronnen te diversifiëren en ter consolidatie van haar schuld op middenlange termijn, kondigt Banimmo aan dat ze overgaat tot de uitgifte van obligaties met warrants op vijf jaar voor een maximumbedrag van € 75 miljoen in de vorm van een openbaar bod in België dat openstaat voor particuliere en institutionele beleggers. Dit maximumbedrag zal in geen geval overschreden worden. De netto-opbrengst van het aanbod zal worden aangewend voor de implementatie van de acquisitiepolitiek van Banimmo. Banimmo bestudeert momenteel verschillende concrete investeringsopportuniteiten zowel in Frankrijk als in België en dit om haar portefeuille boven € 400 miljoen te brengen. Naast het bod, zal Banimmo het plafond van haar gesyndiceerd krediet op eigen initiatief verminderen om het van € 190 miljoen op € 170 miljoen te brengen. De uitgifte van warrants laat toe om (in geval van de uitoefening ervan), naast een optimalisatie van de financiële voorwaarden, op termijn het eigen vermogen van Banimmo te versterken en de liquiditeit van het aandeel te verbeteren door de toegang van nieuwe aandeelhouders te vergemakkelijken en het aantal aandelen in omloop en de “free-float” gevoelig te verhogen. Deze operatie laat Banimmo toe om haar groei te financieren en dit met behoud van haar financiële evenwicht. De uitoefening van alle warrants zou op termijn een kapitaalverhoging van € 51 miljoen met zich meebrengen. De uitgifteprijs is bepaald op 101,60% van de nominale waarde van de obligaties met een bruto coupon van 5,15% jaarlijks betaalbaar op 10 juni. Het actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 4,78%. Elke obligatie is voorzien van 35 warrants die elk het recht geven op de intekening op een aandeel van categorie A van Banimmo, met coupons « vvpr strip », tegen betaling van de uitoefenprijs van € 19,45, uitoefenbaar vanaf het vierde jaar. De uitoefenprijs vertegenwoordigt een premie van 15% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers gedurende 30 kalenderdagen voorafgaand aan 28 april 2010. De obligaties geven recht op een terugbetaling van 100% van de nominale waarde op de vervaldag, namelijk 10 juni 2015. De obligaties zijn uitgedrukt in coupures van € 1.000. De inschrijvingsperiode loopt van 3 mei 2010 (9.00 uur) tot 7 mei 2010 (16.00 uur), onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. De betaaldatum van de obligaties met warrants is bepaald op 12 mei 2010. Zowel de obligaties als de warrants zullen op Euronext Brussels genoteerd worden.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be