Obligatie 5,125% bruto – 5 jaar – uitgegeven door Financière Agache S.A.

9 december 2009

In detail

  • Rating: geen
  • Coupon: 5,125% (bruto)
  • Uitgifteprijs: 101,875%
  • Actuarieel rendement: Het actuariële rendement van een obligatie is haar reëel rendement, rekening houdend met de nominale rentevoet, de aankoopprijs, de terugbetalingprijs op de vervaldag en de resterende looptijd. 4,696% (bruto)
  • ISIN code: XS0473615168
  • Coupures: 1.000 euro
  • Vervaldag: 15/1/2015
  • Inschrijvingsperiode: loopt van 10 december 2009 (9 uur) tot 12 januari 2010 (16 uur)
  • Vervroegde afsluiting: De uitgifteperiode kan worden ingekort door een wijziging van de marktvoorwaarden, of door het succes van de uitgifte.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be