OBK-bank : verhoogde rentevoet voor Swing 21

10 januari 2011

In detail

Op 10/01/2011 verhoogt de gegarandeerde rentevoet voor nieuwe nettopremies in Swing 21 van 2,30% naar 2,75%. Deze rentevoet is van toepassing op alle nieuw gestorte nettopremies (premie zonder taks en instapkosten) vanaf 10 januari 2011.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21.

©Bankshopper.be