Notarissen pleiten voor nieuw soort testament

18 november 2009

In detail

Via een testament kan u bepalen hoe uw nalatenschap geregeld wordt. Ons land kent drie soorten testamenten: het holografisch of handgeschreven testament, het authentiek of notarieel testament en het internationaal testament. Elke vorm heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Denk maar aan een handgeschreven testament dat huis bewaard wordt: de kans bestaat altijd dat een kwaadwillig persoon het testament doet verdwijnen op het ogenblik van overlijden. Of het testament kan dubbelzinnig opgesteld zijn, waardoor meerdere interpretaties mogelijk zijn. De notarissen stellen nu voor om een nieuw soort testament in het leven te roepen. Het zou gaan om een authentiek testament met minder formaliteiten (dicteren is bv. niet nodig). Een burger kan dit testament thuis redigeren (nadat hij vooraf advies inwon bij zijn notaris) en het deponeren bij zijn notaris. Hij zal op dat ogenblik bij zijn notaris, in aanwezigheid van getuigen, verklaren dat het document wel degelijk zijn testament is. De notaris zal de inhoud van het testament bekijken en de ontvangst ervan bevestigen mits het testament duidelijk en helder is. Een ontvangstakte wordt opgesteld en ondertekend. De notaris zal het testament kunnen bewaren en garanderen dat de laatste wilsbeschikking van zijn cliënt zal gerespecteerd worden. Burgers kunnen op die manier een testament maken dat soepel en niet al te formalistisch is, met grote bewijskracht en een eenvoudige verzekerde bewaring. Tegelijkertijd moet de kans op betwistingen zo klein mogelijk zijn. Het advies op maat van de cliënten dat de notaris verstrekt is hierbij uiteraard essentieel.

Bron

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be