Patronale Life maakt winstdeelname bekend voor 2012

12/03/2013

In detail

Secure 21 polissen met een totaal rendement over 2012 van 3,05% krijgen een winstdeelname van 0,40%, zodat het totale rendement over 2012 3,45% zal bedragen voor deze polissen. Voor producten met een intrestgarantie gedurende 8 jaar (Starfix, FructiSafe en Safe 21) wordt een bijkomende winstdeelname voorzien tot een totaal rendement over 2012 van 2,65%. Dit betekent dat polissen met een gegarandeerd rendement van 2,40% een winstdeelname toegekend krijgen van 0,25%. De winstdeelname wordt toegekend onder voorbehoud van aanvaarding door de NBB en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Patronale-Life.