Vrijstelling roerende voorheffing spaarboekje omhoog in 2012

23/12/2011

In detail

Uw rente is in 2012 vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.830 euro en 3.660 euro voor gehuwde of wettelijk samenwonende medetitularissen. Let wel op :  Dit zijn geschatte bedragen beschikbaar eind december 2011, onder voorbehoud van bevestiging in januari 2012. Wanneer u meerdere rekeningen hebt en het totaal van uw intresten overschrijden de vrijgestelde drempel  moet u dit zelf aangeven op uw belastingformulier.