BKCP verlaagt de rente van de spaarrekeningen

22/12/2014

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt BKCP de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 22 december 2014. De vermelde rentevoeten zijn geldig voor tegoeden vanaf 10.000 euro voor de Loyalty spaarrekening.

Excellence spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,65% (voorheen 0,75%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,15% (voorheen 0,20%) 

Klassieke spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,15% (voorheen 0,20%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,15% (voorheen 0,20%)

Loyalty spaarrekening 

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,95% (voorheen 1,10%)

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest