Beobank verlaagt de rente van klassieke spaarrekening

01/05/2015

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Beobank de rente van haar klassieke spaarrekening. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 5 mei 2015. De intrestvoeten van de Fildelty spaarrekening en jongerenspaarrekening van Beobank blijven ongewijzigd. 

Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,15%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,15%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest