Argenta verlaagt rente van internetspaarrekening

17/12/2014

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Argenta de rente van haar e-spaar. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 18 december 2014. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Argenta e-spaar

  • De basisrente wordt 0,70% (voorheen 0,80%) 
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,30% 

De e-spaar is een gereglementeerde spaarrekening die u zelf beheert via internet.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest