28% van de Belgen heeft geen spaargeld

27/03/2013

In detail

Het gebruikelijke cliché dat de Belg een grote spaarder is, klopt grotendeels. Dit blijkt uit een ING-enquête naar het spaargedrag van de Europeanen. Maar tegelijkertijd voelt de Belg zich momenteel zeker niet het meest comfortabel bij zijn huidige spaarniveau.

Met een uitgebreide enquête onder 14.013 Europeanen van 18 jaar en ouder in 14 landen, waaronder 1.000 Belgen, bracht ING de spaargewoontes van de gemiddelde Europeaan in kaart. Hierbij is één ding duidelijk: de schuldencrisis heeft het spaargeld van de meeste Europeanen flink aangetast. Zo zegt maar liefst 33% van de Europese volwassenen dat hun spaargeld het voorbije jaar is geslonken. In Italië en Spanje, twee landen die zwaar gebukt gingen onder besparingen, loopt dit respectievelijk op tot 52% en 47%. Voor België gaat het om 34%, wat in lijn is met het Europese gemiddelde.

28% van de Belgen zegt geen spaargeld te hebben (Europees gemiddelde = 30%). En de Belgen die wel spaargeld hebben, blijken zeker niet het meest tevreden over de grootte van hun spaarpot. Bij de vraag hoe comfortabel men zich voelt met zijn beschikbare spaargeld, komt de Belg op de zevende plaats van de veertien onderzochte landen. In Nederland, Duitsland en Luxemburg voelen de burgers zich het meest comfortabel met hun huidige spaargeld, terwijl Slowakije, Tsjechië en Italië aan de staart van de rangschikking bengelen.

Misschien voelt de Belg zich niet opperbest bij zijn huidige spaarniveau omdat hij in feite meer wil sparen. Liefst 77% van de Belgen omschrijft zichzelf immers als spaarzaam. En sparen blijkt goed te zijn voor het algemene welbevinden. Zo beweert 81% dat sparen hun een goed gevoel geeft. Slechts 13% van de Belgen is het daar niet mee eens.

Waarom (be)sparen?

Er zijn heel wat redenen om te sparen, maar zowel in België als in de andere Europese landen staan onverwachte omstandigheden op nummer één. Bij de Belgen komt het huis op de tweede plaats, terwijl in de rest van Europa de kinderen de tweede plaats bekleden (in België staan de kinderen op de vierde plaats). Dat Belgische huishoudens relatief weinig schulden hebben, blijkt uit het feit dat in andere landen ook gespaard wordt om schulden af te betalen. In België komt dit niet voor in de top vijf van redenen om te sparen.

Dat spaargelden al een tijdje onder druk staan, lijkt een harde realiteit, want heel wat Europese consumenten geven aan dat ze een aantal uitgaven proberen terug te schroeven. Meer dan de helft van de Europeanen (53%) en de Belgen (52%) zegt dat ze besparen op ontspanning. Kledij komt op de tweede plaats met respectievelijk 46% en 43% in Europa en in België.

Uit het onderzoek blijkt ten slotte dat gescheiden koppels het meestal moeilijker hebben om te sparen. Zo antwoordt 44% van de gescheiden mensen dat ze geen spaargeld hebben, terwijl het Europese gemiddelde 30% bedraagt. Geen wonder dat ze zich meestal ongemakkelijker voelen met de omvang van hun spaargeld. Vooral bij de mannen valt dit op. Zo zegt slechts 23% van de gescheiden mannen een goed gevoel te hebben bij hun spaarpotje, terwijl dit voor de Europese man gemiddeld 39% bedraagt. Of hoe het gezegde “scheiden doet lijden” op financieel vlak zeker en vast opgaat.