Obligatie in Amerikaanse Dollar bij BNP Paribas Fortis

14/02/2016

Deze obligatie is een schuldinstrument uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om u jaarlijks een coupon uit te keren en om u op de eindvervaldag het kapitaal tegen 100% van de nominale waarde (2.000 USD per coupure) terug te betalen. In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant loopt u dus het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt niet recupereert en dat u het belegde kapitaal op de eindvervaldag verliest.

 • Type : Obligatie in vreemde munt
 • Emittent : BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV
 • Munt : Amerikaanse Dollar (USD)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Isin-code : XS1342501787
 • Rentevoet :  Step - Up in USD -->  zie detail
 • Actuarieel brutorendement : 1,945% in USD
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 1,322% in USD
 • Coupures : 2000 USD
 • Uitgifteprijs : 101,875% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in USD
 • Roerende voorheffing : momenteel 27%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 29/02/2016

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van momenteel 27%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.